Cheer Dance

Cheer ples izhaja iz Amerike in je del športne panoge cheerleading. Je skupinski šport, sestavljen iz več različnih stilov plesa, najpogosteje iz pom plesa, hip hopa in jazza.
Urnik Več informacij

Cheer Dance

Cheer ples izhaja iz Amerike in je del športne panoge cheerleading. Je skupinski šport, sestavljen iz več različnih stilov plesa, najpogosteje iz pom plesa, hip hopa in jazza.

Zaradi svoje dinamičnosti in sodelovanja posameznika v skupini je primeren za razvoj otrok in mladine ter prispeva h kakovostnejšemu preživljanju njihovega prostega časa. Hkrati je dovolj nezahteven, da se ga lahko udeleži vsak otrok in mladostnik.

Na cheerdance-u se učimo različnih plesnih elementov, skokov, obratov ter seveda koreografije, spoznamo pa se tudi z gimnastiko in akrobatskimi elementi, ki še dodatno začinijo energične nastope.

Na cheerdance-u se učimo različnih plesnih elementov, skokov, obratov ter seveda koreografije, spoznamo pa se tudi z gimnastiko in akrobatskimi elementi, ki še dodatno začinijo energične nastope.

S sezono 2019/20 bodo osnovnošolce poučevali trije različni plesni vaditelji – za koreografijo, tehniko, akrobatiko.