M-dance

Ceniki

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

* Vpisnina se plača ob prvem plačilu in znaša 8 eur na osebo, velja za tekoče šolsko leto. Vsako  sezono se je potrebno vpisati ponovno

* Vse cene na cenikih veljajo za eno osebo

* Račun za predšolske, otroške in mladinske plesne programe prejmete preko e-pošte in plačate z nakazilom. Račun za tekmovalnja, gostovanja, programe za odrasle prejmete pri učitelju in plačate z gotovino.

* Plačilo za vse plesne programe se poravna mesečno, razen če gre za paket zakupa vadb, prav tako se vse individualne ure plačujejo glede na število ur vnaprej oz. po dogovoru.

* Pri vpisu v kombinacijo dveh ali več programov, velja cena za plačilo dražjega tečaja, cenejšemu tečaju se zaračuna 20% popust

.* Vsi udeleženci plesnih programov, v primeru mladoletnega udeleženca pa njegovi starši ali zakoniti zastopniki morajo obvezno javiti, če v roku 30 dni od pričetka obiskovanja izbranega plesnega ali drugega programa, niso prejeli računa za udeležbo v izbranem plesnem programu.

* Za mesečno plačilo velja znesek v koloni “celoletni program” (sept. 2022-junij 2023) ali v koloni “redna cena”; popust za mesečna plačila “celoletni program” lahko uveljavlja vsak udeleženec s podpisom prijavnice (pogodbe, ki jo za mladoletne sklene starš ali zakoniti zastopnik), kjer obkroži DA za uveljavljanje popusta; pozanimajte se za popust v primeru vpisa v kasnejših mesecih. Z vpisom v mesecu aprilu 2023, popustov za “celoletni program” več ne priznamo.

* Pri vpisu v “celoletni program” se vsa mesečna plačila izvedejo do 20. dne v mesecu za tekoči mesec oz. v zapisanem plačilnem roku ne glede na število terminov v posameznem mesecu. Za plačilo velja znesek iz kolone CELOLETNI PROGRAM.

* Pri vpisu v “redni program”, ko se ne uveljavlja popust za “celoletni program”, veljajo zneski za plačilo iz kolone REDNA CENA.

* Programi zajemajo obdobje 10 mesecev od 5.9.2022 do 23.6.2023 (v času šolskih počitnic in praznikov vaje/delavnice ne izvajamo) in zaobjemajo 10 mesečnih plačil (za 1 x, 2 x ali 3x tedensko obiskovanje programa). Letno izvedemo minimalno: – 36 terminov za vse programe, ki se izvajajo 1 x tedensko, – 72 terminov za vse programe, ki se izvajajo 2 x tedensko.

* Vse plesne zvrsti se lahko preizkusijo brezplačno kadarkoli med letom, plača se samo prvi termin tistega programa, ki ga udeleženec izbere in vpiše. V primeru, da se udeleženec za vpis ne odloči, velja, da je prvi termin vsakega programa brezplačen.

* DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o DDV, ga ne plačate.

* Informativni cenik je objavljen na uradni spletni strani, uradni je izobešen v vseh prostorih, kjer delujemo in vam je na voljo tudi pri vseh naših učiteljih.

* Cenik velja od 1.9.2022.

POPUSTI:

* popusti se ne seštevajo,

* – 20% za drugega vpisanega otroka, – 50% za tretjega, četrtega in več vpisanih otrok (popust se upošteva za otroka, ki je vpisan v cenejši program),

* – 20% redne cene za starše otrok, ki so vpisani v naše tečaje,

* popustov zaradi odsotnosti ni, razen kadar gre za odsotnost najmanj 2 x zaporedoma za programe, ki potekajo 1 x tedensko in najmanj 3 x zaporedoma za programe, ki potekajo 2 x in večkrat tedensko in samo na podlagi zdravniškega opravičila, katerega kopijo je potrebno poslati na info@m-dance.si v roku 14 dni od prvega obiska po zdravljenju. Opravičeno odsotnost upoštevamo od redne cene mesečnega obroka in ne od cene “celoletnega programa”. Odsotnosti pri odraslih tečajih ne upoštevamo pri plačilu. Vsako krajšo odsotnost lahko plesalci nadomestijo z obiskom plesnega programa druge ali iste plesne zvrsti v istem ali drugem kraju, kjer delujemo, vendar v roku 30 dni od dneva prvega obiska po daljši odsotnosti.

VPIS: Udeleženec je vpisan v izbrani plesni ali drugi program, ko se udeleži vsaj dveh terminov in ko izpolni prijavnico elektronsko na spletni strani www.m-dance.si ali pisno, jo izpolni sam ali jo v primeru mladoletnosti,izpolni njegov starš/zakoniti zastopnik in jo v elektronski obliki odda na naši uradni spletni strani ali pisni obliki odda izvajalcu programa na lokaciji, kjer se izvaja. Ob prejemu vpisnice vam za potrditev prejema še enkrat pošljemo splošne pogoje poslovanja. Prvi termin kateregakoli skupinskega programa je brezplačen, če udeleženec s programom ne nadaljuje.

IZPIS

Udeleženec se iz programa izpiše tako, da po mailu na info@m-dance.si pošlje izjavo o izpisu iz katere je razvidno za katero osebo gre  in v katerem kraju pleše. Do dneva prejema izpisne izjave, se udeležencu zaračunava mesto v skupini oz. se mu izstavi račun kot je zapisano na prijavnici, za cel mesec. Izpisnina je brezplačna. Če se udeleženec izpiše sredi meseca, mora plačati znesek tečaja za celotni mesec. Splošni pogoji poslovanja so izobešeni na oglasni deski pred našimi dvoranami in s podpisom prijavnice se šteje, da je podpisnik seznanjen z njimi.

Back to Top
Product has been added to your cart