Pozor! M-DANCE studio Velenje je preseljen na novo lokacijo: NC Velenje, Kidričeva 2b (1. nad.)

Vse novosti in informacije (programi, urniki, ceniki) vezane za sezono 2023-24 veljajo od 01.09.2023 – pridržujemo si spremembo urnika. 

Back to Top
Product has been added to your cart